Zapraszamy
do świata LS

Proponujemy pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce, współpracującej z największymi liniami lotniczymi.

Zobacz oferty pracy
People
X

O nas

Jesteśmy największym pracodawcą w branży lotniczej w Polsce. Zapewniamy sprawną i profesjonalną obsługę naziemną samolotów ponad 80 przewoźnikom lotniczym z całego świata. Jesteśmy obecni na 5 lotniskach!

Chcesz zobaczyć jak wygląda
nasza praca?

Zobacz film
Map
People

Pracuj z nami

Zapewniamy pracę w zespole pełnym ludzi z pasją. U nas można poczuć klimat lotnictwa. Dla nas nie liczy się tylko praca! Dołącz do nas i poznaj bliżej nasz świat!

Szukamy ludzi zainteresowanych pracą na lotnisku, otwartych na nowe zadania i pełnych entuzjazmu. Umożliwiamy osobisty rozwój i możliwość awansu.

Zobacz wszystkie benefity

Każdemu pracownikowi oferujemy wyjątkowe benefity

Opieka medyczna

Prywatna opieka medyczna i świadczenia socjalne

Stabilność

Stabilność
zatrudnienia

Certyfikaty

Niezbędne szkolenia i certyfikaty

Dodatki

Ponadstandardowe dodatki do wynagrodzeń

Serce

Zatrudnienie w miejscu, które dla wielu jest spełnieniem marzeń i pasji

Zniżki

Zniżki na bilety lotnicze PLL LOT

Wczasy

Dofinansowanie
do wczasów

Rozwój

Możliwość rozwoju i podnoszenie kwalifikacji

Sport

Dofinansowanie do biletów sportowo – rekreacyjnych

Kultura

Dofinansowanie do biletów kulturalno – oświatowych

Karty sportowe

Karty sportowe dla pracowników, osób towarzyszących oraz dzieci pracowników

Kogo szukamy

Pokaż wszystkie ogłoszenia

Załadunek/Rozładunek samolotów (Rampa) Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • Bezpieczny załadunek i rozładunek bagażu, frachtu i poczty do/z samolotu
 • Obsługa specjalistycznego sprzętu lotniskowego
 • Odbycie szkoleń przygotowujących do wykonywanej pracy

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Niekaralność – warunek konieczny
 • Otwartości na nowe doświadczenia
 • Wykształcenia - minimum zawodowego
 • Odpowiedzialności i sumienności
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Punktualności
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B
Wyślij CV

Specjalista ds. BHP Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • Kontrola i doradztwo w zakresie warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP
 • Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji BHP, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi
 • Organizowanie i przeprowadzanie wymaganych szkoleń z zakresu BHP
 • Przygotowywanie okresowych analiz stanu BHP oraz sporządzanie raportów
 • Kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej zagadnień z zakresu BHP
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz prowadzenie dokumentacji powypadkowej
 • Realizacja innych zadań, wynikających z rozporządzenia w sprawie służby BHP

 

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego kierunkowego lub ukończonych studiów podyplomowych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Minimum 2-letniego doświadczenia w pracy w służbie BHP 
 • Bardzo dobrej, praktycznej znajomości przepisów BHP
 • Uprawnienia wymagane przepisami prawa dla pracowników służb BHP
 • Gotowości do wyjazdów służbowych  (prawo jazdy mile widziane)
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, umożliwiającym prowadzenie szkoleń BHP
 • Umiejętności budowania relacji i komunikowania się na każdym poziomie struktury organizacji
 • Samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office
 • Niekaralności
Wyślij CV

Magazynier BHP Warszawa

Twoją rola będzie:

 • Przyjmowanie i wydawanie odzieży oraz środków ochrony indywidualnej,
 • Ewidencjonowanie stanu zapasów magazynowych,
 • Lokowanie towarów na magazynie,
 • Współpraca z działem zakupów,
 • Wsparcie w innych czynnościach związanych z prowadzeniem magazynu odzieżowego ,

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności programu MS Excel),
 • Systematyczności i terminowości w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • Uprawnienia  operatora wózków widłowych wydane przez  UDT (mile widziane)

 

Wyślij CV

Sekretariat Biura Zarządu Warszawa

 • Wsparcie obsługi kancelaryjnej Spółki
 • Zapewnienie prawidłowej obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • Zapewnienie właściwej dystrybucji dokumentów wewnątrz Spółki
 • Przyjmowanie oraz pomoc w załatwianiu skarg i wniosków składanych do Zarządu Spółki i zarządzanie kalendarzem spotkań
 • Organizacja podróży służbowych, spotkań wewnętrznych i zewnętrznych
 • Wykonywanie innych prac administracyjnych zlecanych przez Zarząd lub bezpośredniego przełożonego
 • Dbanie o pozytywny wizerunek firmy
 • Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomości pakietu MS Office
 • Umiejętności redagowania tekstów
 • Umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania czasem
 • Wysokiej kultury osobistej i rozwiniętych zdolności interpersonalnych
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dokładności, dyskrecji, lojalności
 • Samodzielności w działaniu
Wyślij CV

Sprzątanie i wyposażanie pokładów samolotów. Kraków

Twoją rolą będzie:

• Udział w procesie obsługi naziemnej samolotów.
• Wraz z zespołem odpowiedzialny/a będziesz za sprzątanie oraz wyposażanie pokładów samolotów pomiędzy rejsami, a także podczas postojów nocnych, zgodnie z przyjętym harmonogramem i we właściwym czasie.
Czego od Ciebie oczekujemy:
 
 • Niekaralności;
 • Wykształcenia - minimum zawodowego;
 • Dyspozycyjności;
 • Gotowości do pracy zmianowej (zmiana poranna, popołudniowa i nocna);

Mile widziane: 

 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.
Wyślij CV

Asystent/ka Zarządu Warszawa

Twoją rolą będzie:

• Koordynacja przepływu informacji pomiędzy Zarządem a pozostałymi obszarami Spółki,
• Asysta w przygotowywaniu dokumentów, prezentacji, raportów i analiz na potrzeby Zarządu,
• Organizowanie spotkań z udziałem lub z inicjatywy Zarządu,
• Udział w spotkaniach, posiedzeniach i naradach z udziałem Zarządu,
• Zarządzanie kalendarzem spotkań Zarządu,
• Organizowanie delegacji i wyjazdów służbowych,
• Wykonywanie innych prac administracyjnych zlecanych przez Zarząd,
• Przygotowywanie pism oraz odpowiedzi na pisma przychodzące,
• Przyjmowanie oraz pomoc w załatwianiu skarg i wniosków składanych do Zarządu,
• Wsparcie lub nadzór nad realizacją wyznaczonych projektów,
• Dbanie o pozytywny wizerunek firmy.

Czego od Ciebie oczekujemy:
 

• Znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
• Dobrej znajomości pakietu MS Office;
• Wykształcenie wyższe - rekomendowane;
• Samodzielności w działaniu i doskonałej organizacji pracy własnej;
• Umiejętności ustalania priorytetów i zarządzania czasem;
• Logicznego myślenia i umiejętności analitycznego podejścia do zagadnień;
• Wysokiej kultury osobistej i rozwiniętych zdolności interpersonalnych;
• Dokładności, dyskrecji, lojalności;
• Umiejętności filtrowania informacji oraz ich źródeł;
• Umiejętności redagowania tekstów;
• Umiejętności pracy pod presją czasu, odporności na stres;
• Asertywności.

Wyślij CV

Specjalista ds. Raportowania i Analiz HR Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • przygotowywanie raportów analiz i interpretacji z zakresu HR (wynagrodzeń, stanu zatrudnienia, fluktuacji),
 • współudział w procesie planowania oraz monitorowania wykonania budżetu wynagrodzeń i świadczeń pozapłacowych,
 • przygotowywanie krótko i długoterminowych prognoz dotyczących kosztów wynagrodzeń i wysokości zatrudnienia,
 • analiza i interpretacja, prognoza i raportowanie kluczowych wskaźników HR,
 • monitorowanie i analiza trendów w dziedzinie wynagrodzeń i systemów motywacyjnych,
 • udział w tworzeniu i wdrażaniu automatycznych narzędzi wspierających analizę danych HR.

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata,
 • znajomość metod i narzędzi analityczno-statystycznych (w szczególności zaawansowanej znajomości Excela),
 • wykształcenia wyższego (ekonomiczne lub pokrewne),
 • znajomości systemu kadrowo-płacowego,
 • zdolności analitycznego i samodzielnego myślenia,
 • dobrej organizacji pracy własnej,
 • wysokiej kultury osobistej i rozwiniętych zdolności interpersonalnych
Wyślij CV

Starszy Specjalista ds. Korporacyjnych Warszawa

Udział w obsłudze czynności korporacyjnych Spółki, tj.:

 • Przygotowywania materiałów, dokumentów, prezentacji i raportów na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej oraz na potrzeby Walnych Zgromadzeń
 • Przygotowywania projektów dokumentów sprawozdawczych Zarządu i Rady Nadzorczej związanych z zakończeniem roku obrotowego
 • Przygotowywania projektów pism i odpowiedzi do podmiotów gospodarczych oraz organów władzy publicznej
 • Przygotowywania wniosków, rekomendacji, upoważnień i pełnomocnictw
 • Przygotowywania dokumentów wewnątrzorganizacyjnych, w tym: procedur, regulaminów, instrukcji, zaleceń
 • Weryfikowania i opiniowania dokumentacji w procesach zakupowych
 • Ścisłej współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki

Aplikuj jesli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe, mile widziane prawnicze lub administracyjne
 • Posiadasz doświadczenie w sprawach korporacyjnych lub prawnych lub prawno-administracyjnych
 • Posiadasz doświadczenie pozyskane w pracy w podmiotach gospodarczych lub administracji rządowej bądź samorządowej
 • Potrafisz redagować pisma i dokumenty
 • Potrafisz pracować indywidualnie i zespołowo
 • Jesteś odpowiedzialny i konsekwentnie realizujesz zlecone zadania
 • Znasz język angielski w stopniu komunikatywnym
Wyślij CV

Pracownik Magazynu Katowice

Twoją rolą będzie:

 • Przyjmowanie, rozładowywanie, wydawanie przesyłek lotniczych
 • Obsługa systemów wysokiego składowania
 • Udział w przygotowywaniu towarów do wysyłki drogą powietrzną

 

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Gotowości do pracy w systemie 3 - zmianowym
 • Uprawnień na wózek widłowy elektryczny i spalinowy - WARUNEK KONIECZNY
 • Odpowiedzialności, punktualności, dokładności, uczciwości
 • Umiejętności pracy w zespole i podzielności uwagi
 • Prawo jazdy kategorii B - mile widziane
Wyślij CV

Pracownik ds. Helpdesku Gdańsk

TWOJĄ ROLĄ BĘDZIE

 • Instalacja i konfiguracja urządzeń teleinformatycznych,
 • Zapewnienie bezpiecznej i wydajnej pracy infrastruktury IT, prace związane z utrzymaniem, konserwacją i naprawą sprzętu informatycznego oraz oprogramowania,
 • Usuwanie awarii dotyczących urządzeń sieciowych i systemów serwerowych,
 • Rozwiązywanie problemów użytkowników w zakresie rozwiązań teleinformatycznych (w tym obsługa zgłoszeń telefonicznych i elektronicznych),
 • Szkolenie użytkowników z zakresu obsługi programów i systemów teleinformatycznych,
 • Zgłaszanie podwykonawcom wszelkich problemów związanych z działaniem urządzeń i systemów,
 • Obsługa zdalna oraz na miejscu wszystkich oddziałów Spółki,
 • Przekazywanie drugiej linii wsparcia, problemów wykraczających poza kompetencje linii pierwszej.

CZEGO OD CIEBIE OCZEKUJEMY?

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min. 2 lata – warunek konieczny,
 • Wykształcenie min. średnie (mile widziany profil informatyczny),
 • Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows 7/8/10 (instalacja, konfiguracja) – warunek konieczny,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office od wersji 2010 - warunek konieczny,
 • Wiedza z zakresu sieci TCP/IP- warunek konieczny,
 • Podstawowa wiedza z zakresu obsługi systemów GNU/LINUX,
 • Podstawowa wiedza z zakresu obsługi systemów Windows Server od wersji 2008 R2,
 • Bardzo dobra znajomość sprzętu komputerowego i biurowego oraz umiejętność jego naprawy,
 • Zdolności analityczne,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
 • Gotowość do pracy zmianowej (3 zmiany, weekendy oraz święta),
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Znajomość języka angielskiego- poziom B1,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń –mile widziane.
Wyślij CV

Obsługa Pasażerów w Terminalu Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • Udzielanie wsparcia pasażerom z całego świata na każdym etapie ich podróży od momentu odprawy biletowo-bagażowej, poprzez drogę do/z samolotu do odbioru bagażu, tak aby byli właściwie poinformowani i znaleźli się we właściwym miejscu o właściwym czasie, a także dbanie o jakość wykonywanej pracy według standardów lotniczych oraz oczekiwań naszych Klientów.

 

Czego od Ciebie oczekujemy :

 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i w piśmie
  (min. poziom B1)
 • Otwartości na nowe doświadczenia
 • Wysokiej kultury osobistej i komunikatywności
 • Umiejętności nawiązywania kontaktu oraz współpracy z klientem

Co otrzymasz w zamian:

 • umowę zlecenie
 • zatrudnienie w miejscu, które dla wielu jest spełnieniem marzeń
 • możliwość stałej współpracy na podstawie umowy o pracę
Wyślij CV

Mycie zewnętrzne samolotów- Umowa zlecenie Gdańsk

Twoją rolą będzie:

 • Kompleksowe mycie powierzchni zewnętrznych samolotów
 • Praca wykonywana w godzinach nocnych, 3-4 razy w miesiącu (ok. 20-30 godzin miesięcznie)
 • Dbałość o powierzone mienie
 • Utrzymanie porządku w miejscu świadczenia umowy zlecenie

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Odpowiedzialności, sumienności i podzielności uwagi
 • Umiejętności pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • Umiejętności organizacji pracy własnej
 • Umiejętności przewidywania następstw własnych działań
 • Uprawnienia UDT do pracy na wysokości będą dodatkowym atutem
Wyślij CV

Dozorca Sprzętu Lotniskowego (Umowa zlecenie - praca w godzinach nocnych) Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • Przeprowadzanie inspekcji OC sprzętu GSE
 • Tankowanie pojazdów
 • Rozliczanie paliwa i czasu pracy sprzętu
 • Odprowadzanie i odbiór pojazdów z/do serwisu
 • Kontrola terminu ważności przeglądów technicznych
 • Kontrola aktualnego przebiegu
 • Praca w godzinach nocnych 00:00 do 05:00
 • Prawo jazdy kat. B – warunek konieczny
 • Wykształcenie minimum zawodowe (preferowane mechaniczne)
 • Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy
 • Sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
Wyślij CV

Operator Autobusu Lotniskowego Warszawa

Twoją rolą będzie:

•Obsługa autobusów lotniskowych

•Odpowiedzialność za powierzony sprzęt i wyposażenie

•Przewóz pasażerów do/z samolotu

•Przestrzeganie wewnętrznych procedur i przepisów BHP

Czego od Ciebie oczekujemy:

•Prawa jazdy kategorii D

•Wykształcenia - minimum średniego.

•Otwartości na nowe doświadczenia

•Umiejętność organizacji własnej pracy

Mile widziane:

•Znajomość języka angielskiego

•Doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków

Wyślij CV

Młodszy Agent ds. Obsługi Naziemnej (docelowo Koordynator Rejsów Samolotów) Warszawa

Nadzór nad procesami obsługi samolotu, w tym nad załadunkiem, wyważaniem oraz odladzaniem samolotu. Celem Twojej pracy będzie zapewnianie bezpieczeństwa, punktualnego odlotu samolotu oraz efektywnego wykorzystania personelu i sprzętu.  Będziesz również odpowiedzialny za wsparcie w zakresie współpracy z firmami biorącymi udział w obsłudze samolotu, przedstawicielami linii lotniczych, Urzędem Celnym, Strażą Graniczną oraz Dyżurnym Portu Lotniczego.

 • Predyspozycji kierowniczych do zarządzania zespołem;
 • Wykształcenia - minimum średniego;
 • Znajomości języka angielskiego- minimalny poziom C1;
 • Prawa jazdy kat. B;
 • Otwartości na nowe doświadczenia;
 • Znajomości obsługi komputera.

  Mile widziane:

 • Uprawnienia do poruszania się samochodami po płycie lotniska;
 • Znajomość działalności operacyjnej w zakresie obsługi samolotu.
Wyślij CV

Praca w Magazynie CARGO Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • Przyjmowanie, rozładowywanie, wydawanie przesyłek lotniczych
 • Obsługa systemów wysokiego składowania
 • Udział w przygotowywaniu towarów do wysyłki drogą powietrzną

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Gotowości do pracy w systemie 3-zmianowym
 • Odpowiedzialności, punktualności, dokładności, uczciwości
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Mile widziane uprawnienia na wózek widłowy elektryczny. Jeśli ich nie masz, a chcesz u nas pracować, możemy pomóc Ci je zdobyć!
Wyślij CV

Operator GSE (BUS Premium) Warszawa

Obsługa busów lotniskowych polegająca na terminowym, zgodnym z procedurami oraz bezpiecznym przewozie pasażerów do i z samolotu przy należytej dbałości o sprzęt i powierzone mienie.

 

 • Chęci do pracy
 • Otwartości na nowe doświadczenia
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Prawa jazdy kategorii B
 • Wykształcenia – minimum średniego
 • Mile widziane: uprawnienia UDT do pracy na wysokości, znajomość języka angielskiego, doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków.
Wyślij CV

Magazynier (POKŁAD) Warszawa

Twoją rolą będzie:

Dostarczanie materiałów oraz wyposażenia pokładów samolotów

Praca magazynowa polegająca na sortowaniu, liczeniu i układaniu materiałów

Transportowanie towarów między magazynami Spółki LS Airport Services

Czego od Ciebie oczekujemy:

 • Prawa jazdy kategorii B  - WARUNEK KONIECZNY
 • Doświadczenia w prowadzeniu pojazdów dostawczych – MILE WIDZIANE
 • Umiejętności organizacji własnej pracy
 • Umiejętności pracy pod presją czasu
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dokładności, uczciwości
Wyślij CV

Sprzątanie Pokładów Samolotów Warszawa

Twoją rolą będzie:

 • Sprzątanie pokładów samolotów
 • Wyposażanie pokładów samolotów

Czego od Ciebie oczekujemy: 

 • Dyspozycyjność (praca zmianowa, pora nocna) - WARUNEK KONIECZNY
 • Niekaralność – WARUNEK KONIECZNY
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność
 • Uczciwość i dokładność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres
 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków
Wyślij CV

Jeśli nie znajdziesz stanowiska dla siebie nic straconego! Wyślij nam swoje CV, a my uwzględnimy Cię przy przyszłych rekrutacjach.

rekrutacja@lsas.aero
tel. 887 861 249

01
Złożenie CV
02
Weryfikacja
03
Rozmowa kwalifikacyjna
04
Zaproszenie do współpracy

Proces rekrutacji

OK